Doručenie kamkoľvek v SR, ČR a HU

SAEC – Bezpečný nákup

Spoločnosť Kvety.sk je od roku 2010 držiteľom certifikátu SAEC – Bezpečný nákup, ktorý vydáva Slovenská asociácia pre elektronický obchod.

Certifikovaný obchod SAEC – Bezpečný nákup prináša zákazníkom internetových obchodov záruku a zároveň záväzok internetového obchodníka, že spĺňa základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami.

K čomu certifikácia zaväzuje

Certifikát obchodníka zaväzuje, že bude zákazníkom poskytovať:

a.

úplné a pravdivé informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu (IČO a sídlo obchodníka, kontakty na zodpovedné osoby a pod.),

b.

úplné a pravdivé informácie o procese objednávania, dodacích podmienkach a spôsobe vybavenia objednávky (spôsob dodania tovaru, resp. služby, cena za dopravu, možnosti platenia a pod.),

c.

úplné a pravdivé informácie o tovare, resp. službe a cenách vrátane všetkých poplatkov,

d.

spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie tovaru, resp. služby,

e.

spôsob ďalšej komunikácie so zákazníkom (e-mail, telefón...),

Kto stanovuje certifikačné pravidlá

Certifikačné pravidlá stanovuje Slovenská asociácia pre elektronický obchod ako združenie právnických osôb a tuzemská autorita pre oblasť elektronického obchodu. Sú vytvorené na základe platných zákonov – najmä Smernice Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod, občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa a certifikačných pravidiel v krajinách EÚ. Certifikačné pravidlá vyžadujú poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií potrebných pre rozhodnutie o nákupe a uskutočnenie bezpečného nákupu, ale súčasne nezaťažujú obchodníka nadbytočnými požiadavkami. Uplatňovanie certifikačných pravidiel je predmetom pravidelnej kontroly v certifikovaných obchodoch.

Zoznam certifikovaných obchodov

Zoznam certifikovaných obchodov môžete nájsť na stránkach asociácie v časti Certifikované obchody.

Naše certifikáty

SAEC-Bezpečný-nákup-2023.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2022.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2021.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2020.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2019.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2018.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2017.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2016.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2015.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2014.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2013.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2012.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2011.pdf

SAEC-Bezpečný-nákup-2010.pdf