Doručenie aj počas karantény kamkoľvek v SR

Verejné obstarávanie

Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

Plniace a dávkovacie zariadenie

Obstaranie Plniaceho a dávkovacieho zariadenia pre pôdu a rôzne substráty s dopravníkom

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky.docx

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritéria.docx

Príloha č. 2

Technická špecifikácia plniaci stroj.xls

Príloha č. 3

Kúpna zmluva.docx

Príloha č. 4

CV §32, pism. f.doc

Príloha č. 5

Predĺženie lehoty

Lehota na predkladanie ponúk

do 20.01.2020 do 09:30 hod.

Dátum zverejnenia

03. decembra 2020

 

Vysokozdvižný vozík

Obstaranie Trojkolesového elektrického vysokozdvižného vozíka

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky.docx

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritéria.docx

Príloha č. 2

Tehcnická špecifikácia VZV.xlsx

Príloha č. 3

Kúpna zmluva.docx

Príloha č. 4

CV §32, pism. f.doc

Príloha č. 5

Predĺženie lehoty

Lehota na predkladanie ponúk

do 20.01.2020 do 09:00 hod.

Dátum zverejnenia

03. decembra 2020

 

ZRUŠENIE SÚŤAŽE

Vám oznamujeme, že z dôvodu nedostatočného počtu predložených ponúk v predĺženej lehote sa ruší výber dodávateľa pre zákazky:

1.)

Obstaranie Trojkolesového elektrického vysokozdvižného vozíka (predložená jedna ponuka).

2.)

Obstaranie Plniaceho a dávkovacieho zariadenia pre pôdu a rôzne substráty s dopravníkom (nebola predložená žiadna ponuka)